Szkolimy najlepszych

Jeżeli chcesz służyć w wojskach powietrzno-desantowych, to miejsce dla Ciebie. W naszych szeregach szkolić się mogą podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej, którzy spełniają wysokie wymagania związane ze sprawnością fizyczną oraz bardzo dobre wyniki w nauce.
Go to GROM

GROM

Szkolenia prowadzą byli żołnierze jednostki wojskowej GROM.

Go to WAT

WAT

Działamy jako oficjalna sekcja Wojskowej Akademii Technicznej

Go to Sky Magic

Sky Magic

Z nami jest zespół akrobacyjny Sky Magic

Go to Tradycje

Tradycje

Opieramy się na tradycjach, doświadczeniu, kontaktach i wiedzy przekazywanej przez Związek Polskich Spadochroniarzy

Go to Wsparcie

Wsparcie

Nasze działania wspiera organizacyjnie i finansowo Fundacja Teraz Wojsko Polskie

S3WAT

Najlepsi uczą się pod okiem najbardziej doświadczonych
Umiejętności zdobywamy w praktyce, a nie tylko na szkoleniach teoretycznych.

Pod okiem najlepszych i najbardziej doświadczonych spadochroniarzy możesz zdobyć niezbędne umiejętności do pracy w wojskach powietrzno-desantowych.

Nasze szkolenia nie opierają się jedynie na zajęciach teoretycznych, ale kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia w powietrzu.

Jednocześnie staramy się przekazać ducha współpracy wojskowej, tradycje Związku Polskich Spadochroniarzy sięgające Cichociemnych.

Aktualności