Podchorążowie WAT będą się szkolić w skokach spadochronowych

Szkolenie w skokach spadochronowych podchorążych WAT było głównym tematem spotkania rektora-komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka z prezesem zarządu Fundacji „Teraz Wojsko Polskie” i wiceprezesem Związku Polskich Spadochroniarzy I Oddziału Warszawa (ZPS) Dariuszem Bojszą.

Była to również doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych działań związanych z powołaniem oraz formowaniem Sekcji Skoków Spadochronowych WAT (S3 WAT).

Podczas spotkania, które odbyło się 30 kwietnia omówiono plan szkoleniowy oraz oficjalne uroczystości i wydarzenia z udziałem sekcji. W spotkaniu uczestniczyli wykładowcy ze Studium Szkolenia Wojskowego – ppłk Krzysztof Jaskólski, opiekun Uczelnianej Organizacji Studenckiej Woda Ląd Powietrze (WLP WAT), ppłk Michał Gazda, opiekun Sekcji Skoków Spadochronowych (S3 WAT) i Arkadiusz Majewski, kierownik Sekcji Skoków Spadochronowych S3 WAT, były operator oraz instruktor spadochronowy z Jednostki Wojskowej JW „GROM”.

W tym roku podchorążowie WAT wykonają pierwsze skoki w ramach kursu spadochronowego AFF (Accelerated FreeFall – przyspieszona nauka swobodnego spadania), który zostanie przeprowadzony pod okiem byłych operatorów JW GROM. Obecnie trwają przygotowania naziemne i szkolenie teoretyczne z wybranymi podchorążymi. Po ukończeniu kursu AFF program szkolenia przewiduje kolejne skoki podnoszące umiejętności spadochronowe w spadku swobodnym oraz w lataniu na otwartych czaszach.

Szkolenie realizowane będzie również poza granicami kraju. Studenci wojskowi WAT będą ćwiczyć wspólnie z kadetami Sekcji Spadochronowej Akademii Marynarki Wojennej USA z Annapolis tj. United States Naval Academy Parachute Team. W czerwcu tego roku reprezentacja złożona z przedstawicieli S3 WAT, Fundacji „Teraz Wojsko Polskie” oraz Związku ZPS I Oddział Warszawa wyjedzie do Annapolis i spotka się z komendantem USNA. Omówione zostaną sprawy organizacyjne i logistyczne wspólnych ćwiczeń szkoleniowych, połączonych z elementami rywalizacji sportowej.

Do współpracy i działania na rzecz Sekcji S3 WAT włączył się Aeroklub Warszawski, a swoje wsparcie zadeklarowały Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wydawnictwo „Polska Zbrojna”.

Sekcja Skoków Spadochronowych WAT została zarejestrowana 27 grudnia 2017 r. zgodnie z decyzją rektora-komendanta WAT. W maju 2017 r. dowódca JW „GROM” płk Mariusz Pawluk wyraził zgodę na objęcie prowadzenia Sekcji S3 WAT przez operatora „GROM”. Natomiast 6 lutego 2018 r. została powołana do życia fundacja pod nazwą „Teraz Wojsko Polskie”, której strategicznym celem jest działanie na rzecz wzmocnienia obronności kraju, poprzez między innymi finansowanie działalności Sekcji S3 WAT.

Materiał stanowi kopię informacji prasowej WAT.