Sky Magic dołącza do S3WAT

W maju 2018 Zespół Akrobacyjny „Sky Magic” dołączył oficjalnie do Sekcji Skoków Spadochronowych Wojskowej Akademii Technicznej S3 WAT.

W związku z tym uległa zmianie nazwa zespołu, która w pełnej formie brzmi następująco:

Zespół Akrobacyjny „SkyMagic” Sekcji Skoków Spadochronowych Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Nazwa skrócona to: „Sky Magic” S3 WAT.

Zespół Akrobacyjny „Sky Magic” S3 WAT będzie uczestniczył w pokazach lotniczych oraz uroczystościach ogólnopolskich i wewnętrznych Wojska Polskiego, prezentując społeczeństwu akrobacje spadochronowe w celu wsparcia rekrutacji i misji szkolnictwa wojskowego.

Strategicznym partnerem S3 WAT, a tym samym „Sky Magic” 3S WAT jest Fundacja Teraz Wojsko Polskie, która finansuje całą działalność Sekcji. Partnerem merytorycznym jest Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział w Warszawie oraz Sekcja Spadochronowa Aeroklubu Warszawskiego SkyDive Warszawa.

Fundacja Teraz Wojsko Polskie została powołana do życia w dniu 6 lutego 2018 r. przez polskiego przedsiębiorcę Pana Piotra Feliksa Beaupré. Strategicznym celem Fundacji jest działanie na rzecz wzmocnienia obronności kraju i jednoczenie w tym wysiłku Polaków i przedsiębiorców polskich w kraju i za granicą.

Bieżące wydarzenia można śledzić na naszym fanpage na Facebooku oraz na stronie S3 WAT.